Trailer nr 8 2023 Visa större

Trailer nr 8 2023

0230722308

Trailer 23-08

Mer detaljer

80,00 kr

Mer information

s 1

KRÖNIKA: ANGELICA LARSSON på invigning av framtidens lastbil

s 1

ONDSKEFULL PETERBILT

s 1

A. S. Transport i Malmö levererar med JORDNÄRA MAN

Fiffigt vågsystem för bakgaveIIyften VäIfyIId orderbok för Boorken VäIvårdad FH16 i timmerskogen Svempas har bärgat biIar i decennier Tekno Event i Holland.

s 3

INNEHÅLL

18 TRUCKSTOP.

s 4, 5, 6, 7, 8

Välputsat skogsekipage

Det råder ett fridsamt lugn och daggen ligger fjäderlätt över gräsmattorna när vi svänger in på parkeringen där vi ska möta Johan Bernhardsson, chaufför hos Jesper Gustavssons Åkeri & Entreprenad.

s 10

Varför viII regeringen fuska?

S ommar, sol och semester! Glada tider, härliga tider! Äh! Är man en tjurig gubbe irriterar man sig ändå.

s 12, 13, 14, 16

Jordnära MAN i fin kostym

D et är inte alltid körningen är så intressant.

s 18, 19, 20, 21, 22

Stoppet vid tornet

N ågon gång före millenniumskiftet tankade vi på den nyuppförda Preemmacken i Myre knappt två mil söder om Sundsvall.

s 24

590 miI statIig väg öppnas för Iängre fordon

U töver 450 mil stora vägar räknar de då också med att kunna öppna 140 mil statliga anslutningsvägar för fordonskombinationer som har en längd på upp till 34,5 meter.

s 25

Två kombinationer tiIIåts från start

Trafikverket är redo för att öppna 590 mil statlig väg för fordonskombinationer som har en total längd på 34,5 meter från den 1 december.

s 26

”Från start tillåts nu även A-dubbel där två trailrar kopplas bakom en dragbil.”

 vägnät för längre fordon i januari 2019, men Sverige håller bokstavstroget fast vid modulmåtten.

s 26, 27

”FöIj den finska modeIIen”

F rågan om längre fordonskombinationer för att få en högre transporteffektivitet och minska utsläppen per transporterat ton eller kubikmeter är ett ämne som stötts och blötts i många år.

s 27

Åtta stöIder av dieseI varje dag

U nder årets första fem månader anmäldes 1.

s 26

Regeringens förordning styr flexibiIiteten

När Transportstyrelsen tar fram föreskrifter för fordonskombinationer som är upp till 34,5 meter långa styrs de av trafikförordningen som regeringen ”äger” och som ligger högre upp i laghierarkin.

s 28, 29, 30, 31, 33

Lyfter med eIegans

Conny Andersson bor med sin familj vid Hässleholmsvägen i Perstorp, där också basen för hans företag CBR-Bygg i Perstorp AB finns.

s 35

En högkIassig modeIIbiIstävIing - anmäI dig nu!

I takt med att det stora tävlingsbilarna blivit allt mer avancerade har minivarianterna hållit jämna steg i utvecklingen.

s 34, 35

Tuffa custombiIar från heIa Europa

Vilken bil är snyggast? Ja, i grund och botten är det detta som Nordic Trophy handlar om.

s 34

MästarkIassen 2023

Följande bilar är kvalificerade till Mästarklassen efter att ha gått till final i förra årets tävling på Elmia Lastbil i Jönköping.

s 36, 37, 38

StråIande återkomst för Bra Bärighet

E fter tre års uppehåll till följd av covid och andra hinder återkom kranbilsträffen Bra Bärighet tredje helgen i maj.

s 40, 41, 42, 43, 44

Snabbb ttiIIväxt för Boorken

I ett rum på kontorshotellet i Birsta strax norr om Sundsvall håller Anki och Xanthe ställningarna.

s 46, 47, 48, 49

Läsarnas färgstarka IastbiIar!

Rött eIIer vitt? Daniel Helén på Sven Heléns Åkeri i Gimo delar med sig av denna härliga bild där åkeriets två Volvo ställts front mot front.

s 50, 51, 52, 53, 54, 55

DUELLEN

P eterbilt 281 kallas även för ”Needlenose” för sin smala spetsiga nos.

s 56, 57

Variation & tradition

Det finns nästan hur mycket som heIst att skriva om när det gäIIer IastbiIar och aIIt som har med dessa att göra.

s 58, 59, 60

BiIar i båådde stort och smått

D et var för 18:e gången i ordningen som modellbilssamlare, lastbilsentusiaster, åkare och chaufförer samlades i De Lier för att kolla in de bilar som stod uppställda på parkeringen utanför Teknos kontor.

s 61

Öppet hus hos Schmitz

D en tyska trailertillverkaren och påbyggaren Schmitz Cargobull bjöd i början av juni slutkunder och servicepartners på öppet hus vid sin anläggning i Helsingborg.

s 63

Många nya Iagar på gång

General Safety Regulation (GSR) regleras i en EU-förordning och gäller alla nya lastbilar som registreras från juli 2024.

s 62, 63

Aktiva säkerhetssystem får en aIIt större roII Lagkrav på nödbroms

P åkörningsolyckor är den näst vanligaste orsaken då en lastbilschaufför blir allvarligt skadad eller omkommer i samband med en olycka.

s 63

Tufft sIagprov tidigt Iyft för säkerheten

Det var i början av 1960-talet som slagprovet satte en ny standard för säkerheten i en lastbilshytt i Sverige.

s 65

Säljstart för eldrivna eCitan

PRODUKTER.

s 65

Stor samling på Skåne Truckshow

PÅ GÅNG.

s 65

Starkt uppåt i maj

STATISTIK.

s 67

LättIastare Iastar Iätt

AKTUELLT.

s 67

Försök med tyngre IättIastare på B-körkort

LAGAR & REGLER.

s 66

Svevia ny vägunderhåIIare i GävIe

AKTUELLT.

s 66

Större batterier i VoIvo

AKTUELLT.

s 67

Bring bygger nytt i Jönköping

AKTUELLT.

s 67

Nytt bIixtIjus från ExoIöf

PRODUKTER.

s 66

Organiserad brottsIighet kan Iigga bakom fuIbesiktningar

AKTUELLT.

s 66

ArIa utökar antaIet biogasdrivna IastbiIar

AKTUELLT.

s 67

Gasum öppnar nordIigt tankstäIIe

AKTUELLT.

s 67

Ford F-150 nu i Sverige

PRODUKTER.

s 66

VoIvo Autonomous SoIutions utökas

AKTUELLT.

s 67

Scania investerar i SödertäIje

AKTUELLT.

s 66

Succé för ny festivaI

AKTUELLT.

s 66

LastbiIsträffen i RamseIe Iadda upp

PÅ GÅNG.

s 66

Peab bygger autonom testbana tiII Scania

AKTUELLT.

s 66

Scandinavian Truck Trophy - anmäI dig nu!

PÅ GÅNG.

s 69

LastbiIsutstäIIning med mycket power

PÅ GÅNG.

s 68

Nytt niotums extraIjus från Strands

PRODUKTER.

s 69

AIIvarIig kritik mot norska Statens vegvesen

AKTUELLT.

s 68

VoIvo investerar i transportboIag

AKTUELLT.

s 69

TIPSA TRAILER

om spännande nyheter och reportage.

s 69

VAK Ianserar eTraiIer

PRODUKTER.

s 69

DB Schenker bygger nytt

AKTUELLT.

s 68

Einride i affär med Förenade Arabemiraten

AKTUELLT.

s 70, 71

NOSTALGISKA NOTISER

En trevIig bIandning KIassiska LastbiIar startade som egen tidning år 2010.

s 72, 73, 74

Våg i bakgaveIIyften

E tt bredare behov av att kunna väga gods vid lastning, utöver att ha kontroll på fordonets och vägarnas övre gränser, kom i samband med ADR-reglementet för hanteringen av farligt gods.

s 90, 91, 92, 93

Vardag hos bärgarkungen: Svempas rycckker ut

Att köra bärgare i Stockholmsregionen kan vara hektiskt.

s 93

Svempa-historik: AIIt startade i en dragig verkstad

Sven-Erik ”Svempa” Bergendahl från Södermalm i Stockholm startade sin företagsverksamhet i ett litet dragit garage med trampat jordgolv intill Hammarbykanalen 1965.

s 96

I TyskIand måste man ha skorna på

Hej! Alltid lika intressant att läsa er tidning.

s 96

Transportföretagen viII se en förstärkt IastbiIsbonus

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan.

s 96

Skriv vad du tycker!

Har du synpunkter på något som rör branschen och livet på vägarna? Skicka ditt bidrag via post eller e-post till adressen överst till vänster på sidan.

s 96

ReduktionspIiktens effekter ingen viII taIa om

I otaliga inlägg och debatter har jag lyft problemen med insmugglat bränsle till de utländska aktörer som utför olagliga transporter dagligen i vårt land.

s 97

”Jag fick vara med och inviga framtidens lastbil”

S ommaren 2022 fick jag äran att provköra framtidens lastbil.

s 98

Riksdagens arbete i fokus

Efter ett intensivt år som inleddes med val i september 2022 laddar riksdagens 349 ledamöter nu batterierna.

s 98

VoIvo-kIassiker i toppskick

Aleksander Duda från Polen har renoverat en klassiker, en Volvo F10 dragbil från 1989, till toppskick.

s 98

PopuIärt stopp i HassIerör

Hasslerör norr om Mariestad är ett populärt stopp bland lastbilschaufförer.

s 98

Stor uppIaddning inför

Andra produkter i samma kategori: